Od roku 2004 pomagamy naszym Klientom planować oraz realizować zaawansowane projekty związane z zagadnieniami inteligentnych technologii. Nasi eksperci, łącząc komplementarne kompetencje związane z infrastrukturą budynkową, systemami IT oraz ich zaawansowaną integracją, są w stanie podołać realizacji najtrudniejszych nawet projektów, obejmujących miedzy innymi: systemy telekomunikacyjne, automatykę budynkową, systemy bezpieczeństwa oraz tworzenie dedykowanego i spersonalizowanego dla naszego Klienta oprogramowania.

Nieprzerwanie podnosimy nasze kwalifikacje, rozwijamy zakres naszych kompetencji i obszar działalności, dlatego nasz powiększający się zespół liczący obecnie ponad 60 osób - pozwala na realizację inwestycji również w formie generalnego wykonawstwa.

Kierując się wiedzą, pasją i doświadczeniem z różnych dziedzin zrealizowaliśmy już ponad 160 znaczących projektów w 12 krajach świata.

SMS

Security Management Systems

Zintegrowane systemy VSS, PPOŻ, ACS, I&HAS, Interkomowe pozwalające na zapewnienie optymalnej obsługi i ochrony:

 • obszarów
 • budynków
 • obiektów
 • instalacji
 • urządzeń

Umożliwiające optymalizację kosztów zatrudnienia agencji ochrony i kosztów personalnych

BMS

Building Management Systems

Dedykowane systemy automatyki budynkowej, integrujące systemy:

 • zasilania
 • sterowania
 • teleinformatyczne
 • home appliances

pozwalające na zapewnienie komfortu użytkownikom oraz optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości.

Communication Systems

Systemy komunikacji

 • systemy zarządzania infrastrukturą sieciową,
 • profesjonalne systemy nagłośnienia i komunikacji głosowej,
 • nowoczesne sieci bezprzewodowe oraz przewodowe, zbudowane w oparciu o infrastrukturę optyczną,
 • integracja w/w systemów i sieci, w jednym Centrum Komunikacyjnym budynku lub organizacji.

Data Centers

Serwerownie

Nowoczesne, dedykowane pomieszczenia i obiekty techniczne, skupiające infrastrukturę sieciową i mass storage, pozwalające na magazynowanie i przetwarzanie danych w bezpiecznej lokalizacji i bezpiecznym środowisku IT - w tym, w lokalizacjach rozproszonych.

Power Systems

Systemy zasilania

Systemy dedykowane dla sieci elektroenergetycznych średniego napięcia, umożliwiające i/lub ułatwiające:

 • zarządzanie sieciami
 • kontrolą dystrybucji zasilania
 • obsługę funkcjonalną
 • obsługę techniczną

oraz inne - wg. potrzeb i/lub oczekiwań naszego Klienta

VSS

System dozoru wizyjnego

Zaawansowane systemy nadzoru wizyjnego wyposażone w funkcje analityczne, pomieszczenia TV-Room, oraz kompletne stacje operatorskie, umożliwiające kompleksowy nadzór nad chronionym obszarem, obiektem, instalacją i/lub procesem - umożliwiają automatyczną rejestrację wybranych lub wszystkich zdarzeń lub parametrów, ich archiwizację oraz postępowania dowodowe.

PPOŻ

Systemy Ochrony Przeciwpożarowej

Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej, systemy gaśnicze (w tym dedykowane np. dla serwerowni), systemy DSO (dźwiękowe systemy ostrzegawcze), zapewniające maksymalny możliwy nadzór ppoż. na terenie chronionego obiektu/budynku - istnieje możliwość rozwinięcia systemu o kamery termowizyjne, dedykowane do miejsc, a których może nastąpić efekt samozapłonu lub niepożądanej kumulacji energii cieplnej.

ACS i RCP

Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy

Systemy ograniczające możliwość dostępu do wybranych/wskazanych obszarów i pomieszczeń, rejestrujące próby nieautoryzowanego wejścia/wyjścia, pozwalające na tworzenie statystyk, zestawień i analiz - po integracji z systemem kadrowo-płacowym, umożliwiają rozliczanie pracowników, podwykonawców i firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz naszych Klientów.

I&HAS

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Systemy oparte o czujniki w technologii PIR (podczerwień) lub MV (mikrofalowe), sensoryczne i wstrząsowe, funkcjonujące w celu informowania o przekroczeniu/naruszeniu strefy chronionej - ograniczające możliwość niepostrzeżonego dostępu do wybranych/wskazanych obszarów i pomieszczeń.

Konsulting

Nasza wiedza i uprawnienia w dziedzinie planowania, wdrożeniach oraz optymalizacji projektów pozwala nam na prowadzenie obiektywnych i wysoko ocenianych analiz i audytów systemów teleinformatycznych, komunikacyjnych i innych, dla których tworzymy również koncepcje funkcjonalne i techniczne oraz określamy sposoby jej wdrożenia.

Projektowanie

Opracowujemy dokumenty począwszy od koncepcji po projekty wykonawcze i dokumentację powykonawczą wdrażanych systemów. Dysponujemy własną Kancelarią Tajną z dostępem do informacji niejawnych o najwyższych dostępnych klauzulach zarówno polskich, UE, jak i NATO. Posiadamy wykraczające znacznie ponad standard koncesje MSW, dopuszczenie Państwowej Agencji Atomistyki, certyfikaty.

Integracja

Nasz core bussines to integracja wszystkich systemów (we wdrożeniu i obsłudze których się specjalizujemy), w jedno Centrum Zarządzania Obiektem/Organizacją. Kompetencje i kwalifikacje naszych ekspertów pozwalają na scalenie i ujednolicenie znakomitej większości platform obsługowych i funkcjonalnych w jeden wzajemnie komplementarny system, którego obsługa jest oparta o wybranego integratora.

Wdrożenia

Zdobyte przez naszych Specjalistów doświadczenia, pozwalają na implementację u naszych Klientów systemów o największych nawet stopniach złożoności. Naszymi sukcesami są: ludzie i ich kompetencje, podejście do Kontrahenta i potencjał oraz jakość i nadzór nad realizacją wdrażanych projektów.

Software Development

Przy ścisłej współpracy z Klientem, oferujemy stworzenie dedykowanych, zintegrowanych rozwiązań software’owych, w oparciu o dostępne rozwiązania własne (autorskie), licencjonowane (producenckie lub dostępnych integratorów), jak również na licencjach typu open source.

Obsługa obiektów

Gwarantowana przez nas sprawność instalacji technicznych, ich efektywność energetyczna oraz nowe dostępne funkcjonalności, mogą uczynić obiekty/budynki bardziej przyjaznymi środowisku co zapewnia ich użytkownikom satysfakcję, komfort i bezpieczeństwo, z jednoczesnym obniżeniem kosztów eksploatacji.

Generalne wykonawstwo

Posiadamy wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do zarządzania projektami inwestycyjnymi w sektorze budowlanym, administrowania i zarządzania obiektami oraz prowadzenia kompetentnego i wysoko wykwalifikowanego nadzoru technicznego.

Serwis

Centrum obsługi MR SYSTEM oferuje całodobowe, profesjonalne wsparcie techniczne i obsługę serwisową. Diagnozę oraz naprawę usterki dokonujemy szybko, podejmując się i świadcząc usługi związane z konserwacją i okresowymi przeglądami całej infrastruktury teleinformatycznej, automatyki obiektowej oraz wszystkich instalacji będących w naszym portfolio.

Jesteśmy partnerami wiodących producentów technologicznych z całego świata, a nasze doświadczenie i znajomość rynku gwarantuje naszym Klientom możliwość wyboru rozwiązania dopasowanego precyzyjnie do jego potrzeb i oczekiwań, poprzez wdrożenie najnowocześniejszych technologii z dostępnych na rynku komercyjnym.
Dysponujemy uprawnieniami, poświadczeniami i certyfikatami producenckimi uprawniającymi do projektowania i wdrażania nawet najbardziej skomplikowanych i zaawansowanych systemów technologicznych. Jesteśmy partnerami wiodących producentów technologicznych - posiadamy poświadczenia i certyfikaty producenckie, uprawniające nas do projektowania i wdrażania systemów.
Nasze kompetencje, doświadczenie i znajomość branży, gwarantują naszym Klientom wybór rozwiązania dopasowanego do ich potrzeb i oczekiwań, poprzez najnowocześniejsze technologie dostępne na rynku.

MR SYSTEM
ul. Jeździecka 5
05-077 Warszawa

BIURO
Tel.+48 (22) 424 73 12
Fax. +48(22) 812 43 46
E-mail: biuro@mrsystem.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY
Tel.+48 (22) 424 73 12 wew. 16
Tel.+48 (22) 424 73 12 wew. 17
E-mail: handlowy@mrsystem.com.pl

DZIAŁ SERWISU
Tel.+48 (22) 424 73 12 wew. 18
E-mail: serwis@mrsystem.com.pl

LOGISTYKA
TEL. +48 (22) 424 73 12 wew. 13
TEL. +48 668 138 594
E-mail: logistyka@mrsystem.com.pl